Opkøb af dødsbo ved marskandiser

04 juni 2019 Astrid Pedersen
Opkøb af dødsbo ved marskandiser

Et dødsfald efterlader som regel mere end sorg og savn i sit kølvand. Der er også som oftest en bolig fyldt med materielle genstande, som skal ryddes, således at huset eller lejligheden kan komme videre i systemet. Denne procedure kaldes en rydning af dødsbo.

Hvorledes udføring rydning af dødsbo?

Når du allierer dig med en dygtig og erfaren marskandiser med det formål at få styr på rydning af dødsbo, vil han eller hun begynde med en udførlig gennemgang af samtlige de effekter, som udgør pågældende dødsbo. Dette er allerede en stor og uvurderlig hjælp for dig, som måske har svært ved at finde ud af, hvordan du skal gribe opgaven an.

Alle møbler og andet løsøre samt diverse kunstgenstande, bøger, husgeråd og køkken udstyr, smykker, tæpper og så videre vil blive kategoriseret og mærket alt efter om det er ting, du ønsker at beholde, eller om de gerne må komme videre. Sidstnævnte vil igen blive opdelt i de genstande som kan sælges med fortjeneste, og de, som skal bortskaffes via genbrugspladsen eller eventuelt doneres til velgørende formål.

Din marskandiser vil sørge for, at aftalen vedrørende alt indbo bliver overholdt til punkt og prikke. Så snart et beløb for eventuelt opkøb af dødsboet er aftalt, og dødsbo kontrakten er underskrevet, vil marskandiseren sørge for, at dødsboet bliver tømt på behørig vis. En professionel marskandiser, som er autoriseret til vurdering og rydning af dødsbo, vil optræde med lige dele respekt og diskretion over for såvel den afdødes jordiske gods som i forhold til de efterlevende og deres følelser i situationen. Så uanset om din afdøde ven eller slægtning efterlader sig genstande behæftet med stor monetær værdi, eller hjemmet udelukkende er fyldt med minder, kan du regne med en professionel service fra din marskandiser.

Læs mere om opkøb af dødsbo ved marskandiser på dødsbo-rydning.dk

Flere nyheder